فروردین 10 1395 0نظر
آموزش ایمیل مارکتینگ با استراتژی اسپم مارکتینگ

آموزش ایمیل مارکتینگ با استراتژی اسپم مارکتینگ

این آموزش قسمتی از اولین دوره کارگاه موسا مارکتینگ می باشد. در این آموزش که یکی دیگر آموزش های ایمیل مارکتینگ می باشد بر یک استراتژی ارسال اسپم تمرکز میکنیم که به چه صورت با رعایت چه مواردی از همین روش که تمام اساتید استفاده از اون رو نفی می کنند. من به شما میگویم که از این روش نتیجه گرفتم و شما هم با رعایت یک سری قوانین نتیجه خواهید گرفت.

پیشنهاد ویژه :

اگر از این فیلم آموزشی که مشاهده کردید راضی بودید به شما پیشنهاد می کنم یک نگاهی هم به صفحه فیلم سه راز طلایی ایمیل مارکتینگ در 49 دقیقه بیندازید.

keshavarz

ارسال نظر