آموزش ایمیل مارکتینگ با استراتژی اسپم مارکتینگ

این آموزش قسمتی از اولین دوره کارگاه موسا مارکتینگ می باشد. در این آموزش که یکی دیگر آموزش های ایمیل مارکتینگ می باشد بر یک استراتژی ارسال اسپم تمرکز میکنیم که به چه صورت با رعایت چه مواردی از همین روش که تمام اساتید استفاده از اون رو نفی می کنند. من به شما میگویم که از این روش نتیجه گرفتم و شما هم با رعایت یک سری قوانین نتیجه خواهید گرفت.

پیشنهاد ویژه :

اگر از این فیلم آموزشی که مشاهده کردید راضی بودید به شما پیشنهاد می کنم یک نگاهی هم به صفحه فیلم سه راز طلایی ایمیل مارکتینگ در ۴۹ دقیقه بیندازید.

دیدگاه خود را بنویسید

هیچ نظری وجود ندارد