header banner
Default

Is dit moontlik vir wetgewers om Bitcoin te verbied? En hoe kan hulle dit doen?


De ultieme FUD is als grote overheden Bitcoin willen verbieden. Wat als Europa, China, India, of de Verenigde Staten Bitcoin willen verbieden? Kan dat wel?

Bitcoin verbod handhaven

VIDEO: Overstappen van Binance naar BLOX | Hoe stort ik mijn crypto? | Tutorial
BLOX

Als een overheid besluit om Bitcoin te verbieden, zou de handhaving van een verbod een uitdaging zijn. Omdat Bitcoin transacties worden uitgevoerd via een gedecentraliseerd netwerk zonder centrale autoriteit, kan de overheid het gebruik van Bitcoin in feite niet volledig verbieden.

Er zouden echter wel sancties kunnen worden opgelegd aan individuen of bedrijven die Bitcoin bezitten, accepteren of verhandelen.

Bitcoin transacties controleren en websites verbieden

VIDEO: Hoe geniaal is dit? 😱
BLOX

Om deze sancties af te dwingen, zou de overheid moeten samenwerken met financiële instellingen en bedrijven om het gebruik van Bitcoin te controleren en te beperken. Dit kan onder meer het monitoren van transacties omvatten, het opleggen van boetes en straffen aan overtreders en het blokkeren van toegang tot Bitcoin-gerelateerde websites en platforms.

Dat klinkt heel dystopisch, maar een verbod betekent absoluut niet dat de cryptocurrency volledig verdwijnt. Het is niet voor niets een peer-to-peer netwerk, waarbij geen centrale partij tussen de gebruikers staat.

Bitcoin is wereldwijd

VIDEO: Het logo kennen we natuurlijk allemaal 🚀 Maar hoe kan het dat deze wereldwijd is aangenomen? 🤔
BLOX

Mark Yusko van Morgan Creek, een groot investeringsfonds, besprak een mogelijk verbod in zijn land, de Verenigde Staten.

Hij stelt dat Amerikaanse Bitcoiners slechts een klein deel van de wereldwijde BTC-houders zijn.

‘Mensen vergeten dat 80% van Bitcoin buiten de Verenigde Staten wordt bewaard. Amerikanen bezitten er maar 20% van. En als Amerikanen er nul van zouden bezitten, zou het nog elke dag functioneren. Zelfs als er geen nodes meer in Amerika zijn omdat ze illegaal zijn, dan zou Bitcoin nog steeds doorgaan.’

Liever Bitcoin dan eigen valuta

VIDEO: Explosie BTC koers, wat gebeurde er? | Problemen voor Binance in UK | Crypto nieuws vandaag | #971
BLOX

Yusko zegt ook dat Bitcoin populair is in een land als Nigeria omdat de eigen valuta waarde verliest ten opzichte van goud en Bitcoin.

‘Bitcoin is tegenwoordig de meest populaire valuta in Nigeria, omdat de Nigeriaanse naira het toilet in gaat, net als de Turkse lira en de Argentijnse peso en de Venezolaanse bolivar. Dus al die activa dalen in waarde ten opzichte van zaken als goud en Bitcoin.’

Yusko gelooft dat crypto massaal zullen worden gebruikt tegen de tijd dat zijn zes maanden oude kleindochter geld gaat gebruiken.

‘Ze zal nooit papiergeld kennen. Een leren portemonnee zal ze nooit kennen. Ze zal een digitale portemonnee kennen. Ze zal digitaal geld kennen. Hopelijk geen CBDC’s, maar uiteindelijk is die transitie net zo fundamenteel en zeker als elke andere grote technologische transformatie die we in de geschiedenis hebben meegemaakt. Maar op het moment dat je er doorheen gaat, doet iedereen het af als een bevlieging. Dat is waarom dit grote kansen creëert.’

Sources


Article information

Author: Casey Kelly

Last Updated: 1697925722

Views: 1053

Rating: 3.6 / 5 (108 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Casey Kelly

Birthday: 1998-07-11

Address: 979 Michelle Prairie Suite 460, East Timothyshire, UT 92914

Phone: +4068012202963030

Job: Article Writer

Hobby: Skiing, Painting, Origami, Juggling, Embroidery, Playing Piano, Cooking

Introduction: My name is Casey Kelly, I am a accomplished, skilled, proficient, tenacious, venturesome, cherished, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.