یکی از قوانین کاری من اینه که مشتری باید راضی باشه در غیر اینصورت باید پولش رو پس بگیره!

کتاب فرشته های فروش + (PDF)

نام کتاب: فرشته های فروش

مخاطبان: کسانی که علاقه دارند با یادگیری تکنیک های فروش ، درآمد خود را افزایش دهند البته من اعتقاد دارم این کتاب برای تمام کسانی که تمایل دارند در تمام جلسات زندگی سربلند خارج شوند.

نویسنده: علی کشاورز، همراه کسب و کارها شما

تعداد صفحات: 112 صفحه

نوع محصول : به صورت چاپی و دانلودی PDF

قیمت: 18،900 تومان

 

 

18,700 تومان

مقدمه کتاب فرشته های فروش (PDF)

فصل اول
مدل فروش قدیمی و مدل فروش جدید

فصل دوم
مردم دقیقا چه چیزی را خریداری میکنند؟

فصل سوم
سه مورد مهم در فرآیند یک فروش

فصل چهارم
سه مرحله فرآیند فروش از دید فروشنده

فصل پنجم
سه مرحله فرآیند فروش از دید خریدار

فصل ششم
مهارت در پرسش و موفقیت فروش

فصل هفتم
فروش موفق در تصمیم گیری جدید

فصل هشتم
چهار ویژگی فرشته های فروش

فصل نهم
نقشه راه ۸ مرحلهای فروش

 

5/5