بازاریابی شبکه ای چیست؟

بازاریابی چند سطحی(MLM) یا بازاریابی شبکه ای مدیریت چند لایه متعدد از افراد، بازاریابی یک محصول و یا خدمات برای رساندن آن به دست مصرف کننده را بر عهده دارد

مطالعه بیشتر »