جملات زیبا
  • اكثر دانه ها هرگز رشد نمي كنند پس اگر واقعا مي خواهيد چيزي اتفاق بيفته بهتره بيش از يكبار تلاش كنيد
  • سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره تنديس زيبا نخواهد شد
  • شرط درآمد كار است نه دانستن كار پس برو كار كن نترس نگو كاري بلد نيستم
  • خدا زمين رو مدور آفريد تا به انسان بگه همون لحظه اي كه فكر مي كني به آخر دنيا رسيده اي درست در نقطه آغاز هستي
  • براي داشتن چيزي كه تا به حال نداشته ايد بايد كسي باشيد كه تا به حال نبوده ايد
  • هميشه اميد داشته باش چون هميشه فردايي هست
  • ميدوني اگه صخره و سنگ تو مسير رودخانه زندگيت نباشه صداي آب قشنگ نيست
  • نگراني هرگز از غصه فردا كم نميكنه بلكه فقط شادي امروز رو از بين مي بره
  • بسان رود كه در شيب صخره سر به سنگ ميزنه رونده باش اميد هيچ معجزه اي ز مرده نيست ، زنده باش
  • كاغذ سفيد رو هر چقدر هم تميز و زيبا باشه كسي قاب نميگيره ، براي ماندگاري در ذهنها بايد حرفي براي گفتن داشت
  • حكمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلكه امتحان ریشه هاست...
  • این روزها باد می وزد ... میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی، تصمیم با تو است . . .
  • تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم بهش بود نترس و ناامید نشو چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشه حتماً به جاش یک دیوار می ساختند.
  • تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: میگذرد...
  • 20سالِ بعد،بابتِ کارهایی که نکردی بیشتر افسوس میخوری تا بابتِ کارهایی که کردی ، پس روحیه ی تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه ی امنیت بیرون بیا ، جستجو کن ، بگرد ، آرزو کن ، کشف کن ،...
  • آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است
  • وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند ، نه رفتار و عملكرد شما
  • سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد
  • اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید
  • افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند