بازاریابان همه دروغگو هستند

بازاریابان همه دروغگو هستند

واژه هایی مبتذل یا واژه های بی هویت کلماتی هستند که به دلیل تکرار زیاد معنی خود را از دست داده اند .یعنی وقتی کلمه گفته می شود معنی اصلی به ذهن مخاطب درج نمی شود  به عنوان مثال در صحبت های روز مره زندگی خودمان کلماتی مانند قربان شما ، مخلص شما و … که متاسفانه در بازاریابی ایرانی خیلی کاربرد دارد . که این پیام ها یا هیچ تاثیری در فروش شما ندارد و یا کمتر خواهد شد .
این کلمات شامل بزرگترین ، بهترین ، مدرنترین وپایین ترین قیمت  کلماتی مشابه این کلمات هستند که هیچ تاثیری در فروش شما نخواهد داشت .

تکرار کلمات :این کلمات به دلیل تکرار زیاد ذهن مخاطب از این کلمات عبور میکند یعنی چشم مخاطب ارزشی برای این کلمات قائل نمی شود .
تمام بازاریاب ها دروغگو هستند : پیش فرض تمام خریدارن این است که تمام بازاریابان دروغگو هستند و می خواهند محصول خود رو بفروشن . شما اگر کاری کنید که این پیش فرض تایید شود هرگز از شما خرید نخواهند کرد .
شما خودتون رو بزارید جای مشتری تماس میگیرید با شرکتی و از مسول فروش اون شرکت می پرسید که چرا باید از شما خرید کنم ، فروشنده به شما می گوید ما بزرگترین و بهترین شرکت این محصول هستیم . مشتری اولین چیزی که به ذهنش می رسد این است که شما به این شخص دروغ می گویید و بهترین کلمه ای که به شما میگه اینه : باشه فکرامو بکنم به شما زنگ میزنم ولی !!

دیدگاه خود را بنویسید

هیچ نظری وجود ندارد